ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
รณพร RONNAPHON รน-นะ-พอน ผู้มีเสียงไพเราะ
กรสุธี KORNSUTHI กอน-สุ-ที นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ปภาณ PAPHARN ปะ-พาน เป็นนักพูดที่รุ่งเรือง
กัญญาวาสน์ KANYAWARD กัน-ยา-วาด หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
วรรณ์ดี WANDI วัน-ดี ผิวดี
ธนพร THANAPHON ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
ภาธร PHATHORN พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี
โกเศส KOSET โก-เสด ผู้รักษาทรัพย์
วิมลกานต์ WIMONKAN วิ-มน-กาน ผู้มีความงามน่ารัก
เดชวิทย์ DETWIT เดด-วิด มีความรู้เป็นอำนาจ
ณัทคุณ NATTAKUN นัด-ทะ-คุน ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม
ศรัทธาธรรศ SATTHATHAT สัด-ทา-ทัด ผู้มีความกล้าผู้คนนับถือ
ชุติญา CHUTIYA ชุ-ติ-ยา มีความรู้และรุ่งเรือง
ยมลนัทธ์ YAMONNAT ยะ-มน-นัด คู่ที่ผูกพันกัน
กนกชัย KANOKCHAI กะ-หนก-ไช ผู้มีทองคำเป็นชัยชนะ
มณฑิชา MONTHICHA มน-ทิ-ชา ผู้เกิดมาด้วยความสวยงาม
มธุรวันต์ MATHURAWAN มะ-ทุ-ระ-วัน ผู้มีความอ่อนหวาน
ทิพยาภรณ์ THIPPAYAPHON ทิบ-พะ-ยา-พอน เครื่องประดับที่งามเลิศ
สวรส SAWAROT สะ-วะ-รด ผู้มีรสนิยม
จีรบุณย์ CHIRABUN จี-ระ-บุน มีบุญกุศลตลอดกาล
รดิศ RADIT ระ-ดิด กามเทพ , ความรัก
ธัญญธร TANYATORN ทัน-ยะ-ทอน ผู้มีโชคดีตลอดการ
ณัฐรินีย์ NATTHARINI นัด-ถะ-ริ-นี หญิงผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ฐิตาภา THITAPHA ถิ-ตา-พา มีความรุ่งเรืองนาน , มีรัศมีมั่นคง
โสภาพันธุ์ SOPHAPHAN โส-พา-พัน เผ่าพันธุ์ที่งดงาม
สิทธิรัตน์ SITTHIRAT สิด-ทิ-รัด มีความสำเร็จประเสริฐสุด

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ