ชื่อภาษาไทย ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ปรียาภัสสร์ PRIYAPHAT ปรี-ยา-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยความรัก
วณิชกานต์ WANIDKARN วะ-นิด-กาน ผู้เป็นที่รักของพ่อค้า
เกียรติสรัล KIATSARUN เกียด-สะ-รัน ผู้ซื่อตรงและดีงาม
ศุภพิชญ์ SUPPHIT สุบ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
นิศมา NITSAMA นิด-สะ-มา ผู้สงบสุข
นรีรัศมิ์ NAREERAT นะ-รี-รัด หญิงผู้รุ่งเรือง
จิรวัตร CHIRAWAT จิ-ระ-วัด ความประพฤติอันยั่งยืน
จิรประภา JIRAPRAPA จิ-ระ-ประ-พา แสงสว่างตลอดกาลนาน
มัญชุธร MUNCHUTHORN มัน-ชุ-ทอน ผู้ดำรงความงดงาม
วิชชุลดา WIDCHULADA วิด-ชุ-ละ-ดา แสงประการของสายฟ้า
ธัญอินทร์ THANYA-IN ทัน-ยะ-อิน ผู้รุ่งเรืองเป็นใหญ่
นิติธร NITITHORN นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
ปิยดนัย PIYADANAI ปิ-ยะ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
พลากร PALAKORN พะ-ลา-กอน เจริญด้วยกำลังอันเข้มแข็ง
บวรศักย์ BAWONSAK บอ-วอน-สัก มีความสามารถดีเลิศ
ปัณณศรณ์ PANNASORN ปัน-นะ-สอน ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
มโนภัทร MANOPHAT มะ-โน-พัด ผู้มีจิตในดี
วิชาดา WICHADA วิ-ชา-ดา วิเศษดีมาก
ชญานี CHAYANEE ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
เสถียรพันธุ์ SATHIENPHAN สะ-เถียน-พัน เผ่าพันธุ์ที่มั่นคง
กันต์ธีระ KANTHEERA กัน-ที-ระ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
รพิชา RAPHICHA ระ-พิ-ชา เกิดจากพระอาทิตย์
เศรษฐวิชญ์ SEDTHAWIT เสด-ถะ-วิด ฉลาดเป็นเลิศ
พงศ์เดช PHONGDET พง-เดด วงศ์ตระกูลที่เรืองอำนาจ
มนต์สิริ MONSIRI มน-สิ-หริ ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
วิชญกาญจน์ WITCHAYAKAN วิด-ชะ-ยะ-กาน ผู้มีความรู้เรื่องทอง

ทำนายความฝัน

รวบรวมคำทำนายความฝันต่าง ๆ จากทุกตำราศาสตร์โบราณการทำนายฝัน ที่แม่นยำที่สุด


วีดีโอแนะนำ

ติดตาม Monkolname Channel ผ่านช่องทางยูทูป แนะนำเชื่อมงคลในรูปแบบต่าง ๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ