ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
พัณณ์ชิตา PHANCHITA พัน-ชิ-ตา มีชัยชนะด้วยผิวพรรณ
พฤทธ์ดนัย PHRUEKDANAI พรึก-ดะ-ไน ลูกชายผู้ฉลาด
ทักษวร TAKSAWORN ทัก-สะ-วอน ฉลาดเป็นเลิศ
ดลกฤดิ DONKRIT ดน-ละ-กริด ผู้บันดาลให้มีเกียรติ
วรภพ WORRAPHOP วอ-ระ-พบ เกิดมาดี
ธิติพัทธ์ THITIPHAT ทิ-ติ-พัด ผู้ผูกพันกับปัญญา
นิชตา NICHATA นิ-ชะ-ตา ความเป็นตัวองตัวเอง , ผู้มั่นใจในตนเอง
คลังพลอย KHLANGPLOY คลัง-พลอย ที่เก็บพลอยจำนวนมาก
วิมลกานต์ WIMONKAN วิ-มน-กาน ผู้มีความงามน่ารัก
ปาลนา PALANA ปา-ละ-นา การรักษาไว้
กิตติธรา KITTITHARA กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
วีรกานต์ WIRAKAN วี-ระ-กาน ผู้เป็นที่รักของผู้กล้า
ฐิติศรณ์ THITISON ถิ-ติ-สอน เป็นที่พึ่งที่มั่นคง
กัญจน์วิมล KANWIMON กัน-วิ-มน บริสุทธิ์ดั่งแสงทอง
นิยดา NIYADA นิ-ยะ-ดา มั่นคง
กุลณัช KUNLANAT กุน-ละ-นัด ตระกูลผู้มีความรู้
พนิตชนัน PHANITCHANAN พะ-นิด-ชะ-นัน ผู้เป็นที่รัก
สวิตตา SAWIDTA สะ-วิด-ตา ผู้มีทรัพย์
พรปวีณ์ PORNPAWEE พอน-ปะ-วี ฉลาดดีเลิศ
สาฏิกา SATIKA สา-ติ-กา ผ้านุ่งห่ม
นิพิชฌน์ NIPHIT นิ-พิด มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง
กฤตชัย KRITTACHAI กริด-ตะ-ชัย กระทำชนะแล้ว
เดชสกุล DETSAKUN เดด-สะ-กุน วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
ชุติชัย CHUTICHAI ชุ-ติ-ไช รุ่งเรืองด้วยชัยชนะ
สพล SAPHON สะ-พน ผู้มีพลัง , แข็งแรง
ฐานิสา THANISA ถา-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในการดำรงอยู่

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ