ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
สุขนิษฐ์ SUKKHANIT สุก-ขะ-นิด ผู้มีความสุขความมั่นคง
เชาวน์วัชร CHAOWAT เชา-วัด ผู้มีปัญญาดีดั่งเพชร
ภฤศพิรุฬห์ PHRUETPHIRUN พรึด-พิ-รุน ผู้เจริญด้วยความกล้า
ธนาพันธ์ THANAPHAN ทะ-นา-พัน ผู้รวบรวมทรัพย์
สรัญญพัชร์ SARANYAPHAT สะ-รัน-ยะ-พัด ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง
ไวทย์ WAI ไว มีความรู้ , แพทย์
สิทธิศักดิ์ SITTHISAK สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จมีอำนาจเกียรติ/ฐานะ
สุภัสสรา SUPHATSARA สุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงามยิ่ง
ทรงภูมิ SONGPHUM ซง-พูม ผู้มีความสง่างาม
อัครวิชช์ AK-KARAWIT อัก-คะ-ระ-วิด มีความรู้ดีเยี่ยม
ชัญญ์ชนพร CHANCHANAPHON ชัน-ชะ-นะ-พอน มีพรอันประเสริฐ
ยศกร YOTSAKON ยด-สะ-กอน ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง
รุจธร RUTCHATHORN รุด-จะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
ชัชชัย CHATCHAI ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
มุนินทร์วัชร MUNINWAT มุ-นิน-วัด ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ฐานิตาภรณ์ THANITAPHORN ถา-นิ-ตา-พอน ผู้มีฐานะมั่นคงประดุจอาภรณ์
พัชราพัณณ์ PADCHARAPHAN พัด-ชะ-รา-พัน ผิวพรรณงามดั่งเพชร
นพรดา NOPRADA นบ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
ศตายุ SATAYU สะ-ตา-ยุ มีอายุยืนร้อยปี
เกียรติกมล KIATKAMON เกียด-กะ-มน มีจิตใจที่รักเกียรติ
ตนุภัทร TANUPHAT ตะ-นุ-พัด เจริญด้วยตนเอง
ชนิตาณัฏฐ์ CHANITANAT ชะ-นิ-ตา-นัด ผู้ฉลาดเหมือนแม่
ภาณุพล PHANUPHON พา-นุ-พน ผู้มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
พลกันต์ PONLAKAN พล-ละ-กัน ผู้เข้มแข็งและน่ารัก
ชนม์วริศร์ CHONWARIT ชน-วะ-ริด ผู้เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่
ประภาวรินทร์ PRAPHAWARIN ประ-พา-วะ-ริน รุ่งเรืองเป็นใหญ่

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ