ชื่อภาษาไทย ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
รวิศุทธ์ RAWISUT ระ-วิ-สุด บริสุทธิ์ประดุจพระอาทิตย์
รสรัญ RODSARUN รด-สะ-รัน ผู้มีปัญญา
พหุพัชร์ PAHUPHAT พะ-หุ-พัด มากด้วยเพชร
ภัทธิรา PHATTHIRA พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
พิมพ์พิศา PHIMPHISA พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม
สุทธิ์ภาธร SUTPHATHON สุด-พา-ทอน ผู้มีความบริสุทธิ์ดุจแสงอาทิตย์
ธัชธรรม THATTHAM ทัด-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย
ปิยเวธน์ PIYAVED ปิ-ยะ-เวด เป็นที่รักของผู้มีความรู้
ภีมเดช PHEEMMADET พีม-มะ-เดด มีอำนาจน่าเกรงขาม
กรองขวัญ KRONGKWAN กรอง-ขวัน จิตใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
รพีกาญจน์ REPEEKARN ระ-พี-กาน พระอาทิตย์สีทอง
ธนันชัย THANANCHAI ทะ-นัน-ไช ผู้มีชัยชนะและมีทรัพย์
กรรวี KORNRAWEE กอน-ระ-วี รัศมีแห่งอาทิตย์
หฤทัยพันธน์ HARUETHAIPHAN หะ-รึ-ทัย-พัน แสงแห่งท้องฟ้าที่รื่นรมย์
เศรษฐวิชญ์ SEDTHAWIT เสด-ถะ-วิด ฉลาดเป็นเลิศ
ปิยทัศน์ PIYATHAT ปิ-ยะ-ทัด ดูน่ารัก
สุทธกฤดิ SUTTHAKRIT สุด-ทะ-กริด ผู้มีเกียรติอันบริสุทธิ์
ปาณชัย PANACHAI ปา-นะ-ไช ผู้ชนะคนทั้งปวง
เสลาลักษณ์ SALAOLAK สะ-เหลา-ลัก ผู้มีลักษณะอันงาม
กันต์หทัย KANHATHAI กัน-หะ-ไท หญิงผู้มีจิตใจน่ารัก
สุปรีดิ์ชน SUPRICHON สุ-ปรี-ชน ผู้มีความยินดียิ่ง
ธิติ THITI ทิ-ติ ความมั่นคง , ปัญญา
กัญชลา KANCHALA กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
ฉัตรตรา CHATTRA ฉัด-ตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติยศสูงสุด
เปมรินทร์ PAMARIN เป-มะ-ริน ความรัก , ความพอใจ
วิพุธ WIPHUT วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง , นักปราชญ์

ทำนายความฝัน

รวบรวมคำทำนายความฝันต่าง ๆ จากทุกตำราศาสตร์โบราณการทำนายฝัน ที่แม่นยำที่สุด


วีดีโอแนะนำ

ติดตาม Monkolname Channel ผ่านช่องทางยูทูป แนะนำเชื่อมงคลในรูปแบบต่าง ๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ