ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ณัฏฐวี NATTHAWI นัด-ถะ-วี ผู้มีความเฉลียวฉลาด
สรรพฤทธิ์ SUPPARIT สับ-พะ-ริด ผู้มีอำนาจสูงสุด
จงเจตน์ CHONGCHET จง-เจด ตั้งใจคิด
ผ่องสิริ PHONGSIRI ผ่อง-สิ-หริ มีสิริมงคลอันบริสุทธิ์
เพ็ญสิตางศุ์ PHENSITANG เพ็น-สิ-ตาง พระจันทร์เต็มดวง
ฉัตรมงคล CHATMONGKHON ฉัด-มง-คน พระราชพิธีฉลองเศวตฉัตร
ภิญญุพัชญ์ PHINYUPHAT พิน-ยุ-พัด ผู้มีปัญญา
กรกานต์ KORNRAKAN กอน-ระ-กาน ผู้เป็นที่รักและรุ่งเรือง
ชัยพัทธ์ CHAIPHAT ไช-พัด ผูกพันด้วยชัยชนะ
สิทธิพร SITTHIPHORN สิด-ทิ-พอน ผู้มีความสำเร็จสมปรารถนา
ศสินันท์ SASINAN สะ-สิ-นัน ดวงจันทร์ที่น่าชื่นชม
ยศกฤศ YOTSAKRIT ยด-สะ-กริด ผู้มีเกียรติและอำนาจ
งามนิจ NGAMPHAN งาม-พัน ผู้มีความงามเสมอ
ธัญกิตติ์ THANYAKIT ทัน-ยะ-กิด ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง
ทักษวีร์ TAKSAWEE ทัก-สะ-วี ผู้มีความฉลาดและกล้าหาญ
อิทธินพ ID-THINOB อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
กานต์มณี KARNMANEE กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก , แก้วงาม
ทยาพันธุ์ TAYAPHAN ทะ-ยา-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีความดี
ขจรกิตติ์ KHACHONKIT ขะ-จอน-กิด ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือกระจายไม่ทั่ว
กรฤต KORARIT กอ-ระ-ริด สุกสว่างด้วยรัศมี , ลำแสงเจิดจ้า
ภฤศญา PHRUETSAYA พรึด-สะ-ยา เป็นผู้กล้ามีปัญญา
แขไข KHAEKHAI แข-ไข พระจันทร์ส่องแสง
จรัสพร CHARHATPHORN จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดีงาม
จิตราภา CHITTRAPHA จิด-ตรา-พา ผู้มีจิตใจปลอดโปร่ง
นิชานันท์ NICHANAN นิ-ชา-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
พิลาสลักษณ์ PHILARTLAK พิ-ลาด-ลัก มีลักษณะงดงามสดใส

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ