ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
กาญจนี KARNCHANEE กาน-จะ-นี ทอง
ทัพพ์ภูวิศ TUBPHUWIT ทับ-พู-วิด ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
วิรัลกาญจน์ WIRANKAN วิ-รัน-กาน ผู้ที่งามดั่งทอง
กุลพิสิฐ KUNPISIT กุน-พิ-สิด วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
ธวัลพร THAWANPHORN ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ฐปตา THAPATA ถะ-ปะ-ตา ผู้มีความตั้งมั่น
งามนิจ NGAMPHAN งาม-พัน ผู้มีความงามเสมอ
ตันติกร TANTIKON ตัน-ติ-กอน ผู้สร้างแบบแผน
ทรรศนันทน์ THATSANAN ทัด-สะ-นัน น่ามอง , ดูแล้วเพลิดเพลิน
สุนาท SUNAT สุ-นาด ผู้มีความดีเป็นที่เลื่องลือ
ธนัญชญา THANANCHAYA ทะ-นัน-ชะ-ยา เป็นผู้รู้เรื่องทรัพย์
นันท์พิพิฒน์ NANPHIPHIT นัน-พิ-พิด ผู้ยินดีในความเจริญ
สุธีพันธุ์ SUTHEEPHAN สุ-ที-พัน เผ่าพันธุ์เป็นนักปราชญ์
นันธกร NADTHAKORN นัด-ถะ-กอน ผูกพันด้วยความเจริญ
ณัฐหทัย NATHATHAI นัด-หะ-ไท เป็นดวงใจของนักปราชญ์
เทียนรุ่ง THIANRUNG เทียน-รุ่ง เทียนที่จุดในพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา
ธนัชชนม์ THANATCHON ทะ-นัด-ชน ผู้ก่อให้เกิดทรัพย์
วริทธิ์นันท์ WARIDNAN วะ-ริด-นัน ผู้มีความสุขความสำเร็จ
ชนิดาภา CHANIDAPHA ชะ-นิ-ดา-พา ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
พรกิตต์ PHONKIT พอน-กิด ผู้มีเกียรติที่ดีงาม
จักกาย CHAKKAI จัก-กาย แม่ทัพ
ปองพล PONGPHON ปอง-พน ผู้หวังในพละกำลัง
สุวัจนี SUWATCHANI สุ-วัด-จะ-นี ผู้พูดดี , ผู้รู้จักการเจรจา
กมลศรี KAMONSRI กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
เพ็ญพิชาญา PENPIDCHAYA ้เพ็น-พิด-ชะ-ยา ผูููููููููู้้้้้้้้้้เต็มไปด้วยความรู็
สุชาตา SUCHATA สุ-ชา-ตา ผู้มีชาติกำเนิดที่ดี

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ

ศิลปินยอดนิยม

รวมเพลงทั้งหมดของทุกศิลปินจัดลำดับตามความนิยม